Visie Jeugdwerking

Met ingang van het seizoen 2015-2016 kwamen Brabo en Elita tot een akkoord om structureel te gaan samenwerken. We treden sindsdien naar buiten als één handbalfamilie in Buggenhout, Denderbelle, Lebbeke en omgeving. Samen willen we het handbal groot maken in onze streek.
Binnen dit samenwerkingskader werden de dames en meisjes bij Brabo ondergebracht. Daarnaast richt Brabo zich nog op fithandbal (voor dames en heren senioren) en Multimove (voor 3 t.e.m. 6-jarige jongens en meisjes).
Er wordt met onze meisjesjeugd zowel in de  sporthal van Buggenhout als  in de sporthal van Lebbeke getraind. De jeugdwedstrijden gaan normaal door in Lebbeke.
Het verleden heeft ons geleerd dat er in het handbal niet veel geld circuleert. Hierdoor is het moeilijk of bijna onmogelijk om speelsters van een hoger niveau aan te trekken. Daarom wordt bewust gekozen om zelf zoveel mogelijk jeugd  te rekruteren en op te leiden tot volwaardige (top)speelsters. Wij willen op een financieel gezonde manier met jeugd uit eigen streek een balans zoeken tussen vriendschap en sportieve ambitie.
Samen met Elita hebben we een jeugdbeleidsplan uitgewerkt, waarin we de lijnen uitzetten om te investeren in onze jeugdige speelsters. Ons doel is een kwalitatieve handbalopleiding aan te bieden (te realiseren via jaarlijkse doelstellingen per leeftijdscategorie) opdat de meisjes zich doorheen onze jeugdopleiding ontwikkelen tot handbalsters die later de fakkel kunnen overnemen bij de dames en de club eventueel naar een hoger niveau kunnen brengen.
Brabo Denderbelle is een handbalclub waar iedereen zich thuis mag en kan voelen. Onze meisjes moeten in een zo aangenaam mogelijk kader de handbalsport kunnen beoefenen. Elk lid, dankzij zijn talenten en eigenheden, is even belangrijk voor Brabo Denderbelle. We houden binnen de club sterk aan de regel “willen winnen, kunnen verliezen”. We verlangen van onze jeugdtrainers- en begeleiders dat zij het resultaat ondergeschikt houden aan de ontwikkeling van zowel de groep als van het individu. Zij moeten op een enthousiaste en positieve manier hun kennis doorgeven aan de verschillende jeugdploegen. Bovendien dienen zij erover te waken dat iedere speler voldoende spelgelegenheid krijgt. Spelers kunnen enkel verbeteren als ze ook effectief mogen deelnemen aan de wedstrijden.
Naast een degelijke sportopleiding (onze trainers hebben ‘minstens’ een diploma aspirant of initiator) stellen we ook een aantal waarden centraal in onze jeugdopleiding, onder meer fairplay, teamgeest, respect voor éénieder.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!